ஆதார் அட்டையும் ஆதங்கமும்

aadhar_2343325fஆதார் அட்டை எந்த நன்மைக்காக எடுக்கப்படுகிறது என்பதை மக்களுக்கு அரசு தெளிவுப்படுத்த வேண்டும்.

நான் ஒரு நாள் நகராட்சியின் வாசலில் கண்ட காட்சிகளின் சங்கடங்களை இங்கே பகிர்கின்றேன்.

பள்ளிக் குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடத்தை விடுத்து, கூட்டி வரும் பெற்றோர்கள் அவர்களை கூட்டத்தில் புழுங்க வைப்பது, வயதானவர்களும், பார்வை குறைபாடு கொண்டவர்களும் பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு சங்கடம், ஆபரேஷன் முடித்தவர்கள் இருக்கை வசதிகள் இல்லாமல் தவிக்கின்றனர்.

ஆதரவற்ற பாட்டி ஒருவர் ஆதார் எண் இல்லாமல் உதவித் தொகை பெற முடியவில்லை என்று அழுகையுடன் சொன்ன விஷயம் என் மனதை விட்டு அகலவில்லை.

அப்புறம் இன்னுமும் சிலருக்கு வாக்காளர் அட்டை இல்லை, குடும்ப அட்டை இல்லை என்ற பிரச்சினை இருந்துகொண்டே இருக்கின்றது.

ஆதார் அட்டை எடுப்பதற்கு இது எல்லாம் அவசியம் என்று அலைக்கழிக்கப்படுகின்றனர்.

இந்த இந்தியாவில் மட்டும் ஓர் இந்திய குடிமகனுக்கு எத்தனை வகையான ஆதாரங்கள். பணமும் இடமும் இருந்தால்தான் இந்தியன் இந்தியாவில் மதிக்கப்படுகிறான்.

Source: http://tamil.thehindu.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s